Михаило Р. Живковић

(Страгари, 1862 – Ужице, 21. јун 1944)

Гимназијски професор у Ваљеву и више других места, потом директором Гимназије у Ужицу.Био је иницијатор оснивања Педагошког одељења, претече Учитељске школе, Педагошке академије и Учитељског факултета у Ужицу, познатим геологом и сарадником више угледних научних радника, народним послаником. И сам се бавио научно-истраживачким радом чије је резултате објављивао по разним часописима и сличним публикацијама, а неки од њих налази се у његовом личном фонду, који се чува у Историјском архиву у Ужицу.

Такође фотограф аматер за време док је био професор Ваљевске гимназије у времену од 3. августа 1898. до 25. августа 1902. године. Учествовао је 1901. на првој изложби фотоаматера Србије у Београду и добио трећу награду за фотографију „Дегурићски сокак у Грацу”. На тој изложби, приређеној у Грађанској касини од 23. маја до 10. јуна, Живковић је био заступљен са још два рада: „Грдоба у Подгорини” и „Скок код цркве Грачанице у Подгорини”. Изабран је онда и у управу тек основаног Клуба фотографа аматера.На неколико најстаријих сачуваних ваљевских разгледница Михаило Живковић се потписао као њихов пошиљалац. Може бити да су оне и штампане према његовим фотографским сницима.

Основну школу завршио у родним Страгарима.Живковић је гимназију завршио у Крагујевцу; природне науке је студирао на великој школи у Београду. Оженио се у Ваљеву, 6. фебруара 1900. године, са Милевом, ћерком чувеног проте Јевте Поповића, свештеника у Ћелијама. Имали су кћи Зорку. Ваљевским гимназијалцима је предавао хемију с минералогијом, физику и земљопис али, по потреби, и српски језик. У Ваљево је, са већ стеченим десетогодишњим наставничким стажом, дошао из Чачка; одавде отишао у Ужичку гимназију где је извесно време био и директор. Његов даљи фотографски рад, уколико га је и било, потпуно нам је непознат.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *